Ảnh và mô tả Blackening Obbok (Leccinellum crocipodium)

Kẹo cao su đen (Leccinellum crocipodium)

Hệ thống học:
  • Bộ phận: Basidiomycota (Basidiomycetes)
  • Phân ngành: Agaricomycotina
  • Lớp: Cơ quan sinh dục (Agaricomycetes)
  • Phân lớp: Agaricomycetidae
  • Đặt hàng: Boletales
  • Họ: Boletaceae
  • Chi: Leccinellum (Leccinellum)
  • Quan điểm: Leccinellum crocipodium

Từ đồng nghĩa:

  • Leccinum nigrescens

  • Leccinum crocipodium

Làm đen obbok

Có quả thể gồm một lớp xốp, ít nhiều màu vàng nhạt, vàng nhạt. Phần chân nấm có vảy xếp thành hàng dọc; cùi chuyển sang màu đỏ lúc vỡ, sau đó chuyển sang màu đen. Mọc bằng sồi, sồi.

Được biết đến ở Châu Âu. Được ghi lại ở Carpathians và Caucasus.

Nấm có thể ăn được.

Nó được tiêu thụ tươi, chế biến khô và ngâm.

Nó chuyển sang màu đen khi khô.

bài viết gần đây